MS

MS 826045 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 6,0 mm, vnútorný priemer 5,1 mm, hrúbka steny 0,45 mm

MS 826045 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 6,0 mm, vnútorný priemer 5,1 mm, hrúbka steny 0,45 mm

Dĺžka 500 mm. Mosadz typu Ms63 - CuZn37. Dĺžková tolerancia +- 2%...

2,40€ Bez DPH: 2,00€

MS 826050 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 6,0 mm, vnútorný priemer 5,0 mm, hrúbka steny 0,5 mm

MS 826050 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 6,0 mm, vnútorný priemer 5,0 mm, hrúbka steny 0,5 mm

Dĺžka 500 mm. Mosadz typu Ms63 - CuZn37. Dĺžková tolerancia +- 2%...

2,40€ Bez DPH: 2,00€

MS 826100 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 6,0 mm, vnútorný priemer 4,0 mm, hrúbka steny 1,0 mm

MS 826100 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 6,0 mm, vnútorný priemer 4,0 mm, hrúbka steny 1,0 mm

Dĺžka 500 mm. Mosadz typu Ms63 - CuZn37. Dĺžková tolerancia +- 2%...

4,50€ Bez DPH: 3,75€

MS 827030 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 7,0 mm, vnútorný priemer 6,4 mm, hrúbka steny 0,3 mm

MS 827030 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 7,0 mm, vnútorný priemer 6,4 mm, hrúbka steny 0,3 mm

Dĺžka 500 mm. Mosadz typu Ms63 - CuZn37. Dĺžková tolerancia +- 2%...

2,35€ Bez DPH: 1,96€

MS 827100 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 7,0 mm, vnútorný priemer 5,0 mm, hrúbka steny 1,0 mm

MS 827100 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 7,0 mm, vnútorný priemer 5,0 mm, hrúbka steny 1,0 mm

Dĺžka 500 mm. Mosadz typu Ms63 - CuZn37. Dĺžková tolerancia +- 2%...

4,40€ Bez DPH: 3,67€

MS 828030 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 8,0 mm, vnútorný priemer 7,4 mm, hrúbka steny 0,3 mm

MS 828030 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 8,0 mm, vnútorný priemer 7,4 mm, hrúbka steny 0,3 mm

Dĺžka 500 mm. Mosadz typu Ms63 - CuZn37. Dĺžková tolerancia +- 2%...

2,70€ Bez DPH: 2,25€

MS 828100 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 8,0 mm, vnútorný priemer 6,0 mm, hrúbka steny 1,0 mm

MS 828100 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 8,0 mm, vnútorný priemer 6,0 mm, hrúbka steny 1,0 mm

Dĺžka 500 mm. Mosadz typu Ms63 - CuZn37. Dĺžková tolerancia +- 2%...

5,20€ Bez DPH: 4,33€

MS 828200 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 8,0 mm, vnútorný priemer 4,0 mm, hrúbka steny 2,0 mm

MS 828200 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 8,0 mm, vnútorný priemer 4,0 mm, hrúbka steny 2,0 mm

Dĺžka 500 mm. Mosadz typu Ms63 - CuZn37. Dĺžková tolerancia +- 2%...

9,20€ Bez DPH: 7,67€

MS 829100 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 9,0 mm, vnútorný priemer 7,0 mm, hrúbka steny 1,0 mm

MS 829100 - Trubka, mosadz, vonkajší priemer 9,0 mm, vnútorný priemer 7,0 mm, hrúbka steny 1,0 mm

Dĺžka 500 mm. Mosadz typu Ms63 - CuZn37. Dĺžková tolerancia +- 2%...

5,80€ Bez DPH: 4,83€

MS 8302 - Plech, mosadz, hrúbka 0,2 mm, rozmer 40 x 20 cm

MS 8302 - Plech, mosadz, hrúbka 0,2 mm, rozmer 40 x 20 cm

Materiál: Mosadz typu Ms63 - CuZn37Balenie: 1ks..

9,30€ Bez DPH: 7,75€

MS 8303 - Plech, mosadz, hrúbka 0,3 mm, rozmer 40 x 20 cm

MS 8303 - Plech, mosadz, hrúbka 0,3 mm, rozmer 40 x 20 cm

Materiál: Mosadz typu Ms63 - CuZn37Balenie: 1ks..

8,50€ Bez DPH: 7,08€

MS 8304 - Plech, mosadz, hrúbka 0,4 mm, rozmer 40 x 20 cm

MS 8304 - Plech, mosadz, hrúbka 0,4 mm, rozmer 40 x 20 cm

Materiál: Mosadz typu Ms63 - CuZn37Balenie: 1ks..

10,70€ Bez DPH: 8,92€

MS 8305 - Plech, mosadz, hrúbka 0,5 mm, rozmer 40 x 20 cm

MS 8305 - Plech, mosadz, hrúbka 0,5 mm, rozmer 40 x 20 cm

Materiál: Mosadz typu Ms63 - CuZn37Balenie: 1ks..

10,80€ Bez DPH: 9,00€

MS 8310 - Plech, mosadz, hrúbka 1,0 mm, rozmer 40 x 20 cm

MS 8310 - Plech, mosadz, hrúbka 1,0 mm, rozmer 40 x 20 cm

Materiál: Mosadz typu Ms63 - CuZn37Balenie: 1ks..

19,20€ Bez DPH: 16,00€

MS 8312 - Plech, mosadz, hrúbka 1,2 mm, rozmer 40 x 20 cm

MS 8312 - Plech, mosadz, hrúbka 1,2 mm, rozmer 40 x 20 cm

Materiál: Mosadz typu Ms63 - CuZn37Balenie: 1ks..

23,50€ Bez DPH: 19,58€

Zobrazené 196 až 210 z 223 (15 stránok)